Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

maisema.jpg

"Kohotkoon ilohuuto Herralle korkeuksiin.
Hän lahjat ruhtinaiden suo päiviin haihtuviin.
Jokainen uusi aamu ihmeenä aukeaa
elämän lahjapöydän Luoja kun tarjoaa."
(Virsi 904:1)

Huom! Piispan puheet ja saarnat piispan omilla sivuilla:
www.mikkelinpiispa.fi