Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

hanhet.jpg
"Edessä reitti tuntematon aukeaa,
omin voimin emme
kestä tuulta vasten;
matkalla, Herra,
lupaat meitä johdattaa: kaitse askeleita horjuvien lasten."
(Virsi 924:1)