Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Nro 810/2008

1 § Piispa eläkkeelle

Mikkelin hiippakunnan piispa Voitto Huotari on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle 1.2.2009 lukien.

2 § Piispan vaali

Piispan vaali toimitetaan rovastikunnittain 1.10.2008 ja mahdollinen toinen vaali 22.10.

Piispan vaalissa on äänioikeus 325 papilla ja vastaavalla määrällä maallikoita. Äänioikeutettuja on siten yhteensä 650. Kukin seurakunta valitsee sille ilmoitetun määrän maallikkovalitsijoita 9.4.2008 mennessä. Kirkkoherrojen on lähetettävä tieto valitsijoiden nimistä ja osoitteista tuomiokapitulille ja lääninrovastille 11.4.2008 mennessä.

Ehdokkaan voi asettaa kymmenen äänioikeutetun muodostama valitsijayhdistys. Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat tulee jättää tuomiokapitulille 23.6.2008 klo 15.00 mennessä. Valitsijayhdistys voi nimetä ehdokkaakseen yhden papin, joka on antanut suostumuksen ehdokkuudelleen.

3 § Kirkkoneuvos

Kirkkohallituksen hallinto-osaston johtajaksi valittu varatuomari Pirjo Pihlaja on aloittanut kirkkoneuvoksen virassa 1.3.2008.

4 § Lakimiesasessori

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessoriksi on valittu varatuomari Jyri Klemola Jyväskylästä 1.4.2008 lukien.

5 § Kirkolliskokousedustajat

Kirkolliskokousedustajien vaali toimitettiin 11.2.2008. Mikkelin hiippakunnan pappisedustajiksi ajalle 1.5.2008-30.4.2011 valittiin rehtori Teuvo V. Riikonen Savonlinnasta, Mikkelin maaseurakunnan kirkkoherra, lääninrovasti Pekka Huokuna ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vs. notaari Merja Vuorikari.

Maallikkoedustajiksi vastaavalle ajalle valittiin seurakuntaneuvos Risto Rasimus Valkealan seurakunnasta, kunnanjohtaja Alpo Kosunen Parikkalan seurakunnasta, luokanopettaja Tuula Rikala Kuusankosken seurakunnasta, kasvatussihteeri Taisto Kontinen Savonlinna-Säämingin seurakunnasta, uskonnon lehtori Virpi Loikkanen Enonkosken seurakunnasta, vt. toimialajohtaja Kaisa Rönkä Kotkan seurakunnasta ja vanhainkodinjohtaja Hannele Viljakainen Anjalankosken seurakunnasta.

6 § Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali toimitettiin myös 11.2.2008. Pappisjäseniksi ajalle 1.5.2008-30.4.2011 valittiin Mikkelin seurakuntayhtymän oppilaitospastori Jaana Pietiläinen, Savonlinna-Säämingin seurakunnan kappalainen Erkki Kosonen, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vs. seurakuntapastori Maija Kalliomäki, Ruotsinpyhtään kirkkoherra Hannu Marttila, Joutsan seurakunnan kappalainen Annukka Nuto, Enonkosken seurakunnan kirkkoherra Pirkko Hänninen ja Kuusankosken seurakunnan kappalainen, rovasti Kari Helén.

Maallikkojäseniksi vastaavalle ajalle valittiin eläkeläinen Jouko Mäkelä Anjalankosken seurakunnasta, maanviljelijä Olli Loikkanen Savonlinna-Säämingin seurakunnasta, luokanopettaja Tuula Rikala Kuusankosken seurakunnasta, maanviljelijä Raimo Himanen Mikkelin maaseurakunnasta, suurtalousemäntä Rauni Liukko Savonlinna-Säämingin seurakunnasta, terveydenhoitaja Maire Anttila Elimäen seurakunnasta, erikoissairaanhoitaja Paula Anttonen Parikkalan seurakunnasta, diakonissa Anna-Stina Tulokas Hamina-Vehkalahden seurakunnasta, yrittäjä Matti Mohell Kerimäen seurakunnasta, rehtori Eeva-Riitta Hahtola Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta, ent. ylikonstaapeli Seppo Eerola Kotkan seurakunnasta, maanviljelijä Lauri Kirves Sysmän seurakunnasta, erityisluokanopettaja Arto Sahamies Kouvolan seurakunnasta ja seurakuntaneuvos Risto Rasimus Valkealan seurakunnasta

7 § Hiippakuntavaltuuston kokoukset ja aloitteiden teko

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu  vuonna 2008  torstaina 29.5. ja perjantaina 26.9.

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on kirkkolain 17 b luvun 1 §:n nojalla muun muassa käsitellä hiippakuntavaltuuston jäsenten, tuomiokapitulin, kirkkoneuvostojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkoneuvostojen sille tekemiä aloitteita. Hiippakuntavaltuusto voi lähettää aloitteen edelleen kirkolliskokoukselle.

Aloitteet hiippakuntavaltuuston toukokuussa pidettävää kokousta varten tulee toimittaa tuomiokapituliin viimeistään 28. päivänä huhtikuuta ja syyskuussa pidettävää kokousta varten viimeistään 25. päivänä elokuuta. 

8 § Seurakuntatyön päivät

Seurakuntatyön päivät järjestetään Mikkelissä 3.-4.9.2008 seurakuntiin huhtikuussa lähetettävän ohjelman mukaisesti. Teemana on “Myö ja työ”. Seurakuntatyön päivät korvaavat tänä vuonna perinteiset eri työalojen neuvottelupäivät.

9 § Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään 20.9.2008 Mikkelissä seurakuntiin keväällä lähetettävän ohjelman mukaisesti.

10 § Istuntopäivät

Tuomiokapitulin seuraavat istuntopäivät ovat: 8.4., 17.4., 29.4., 19.5., 9.6., 1.7., 29.7., 26.8., 16.9., 3.10., 24.10., 18.11. ja 16.12. 2008.

´

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 18 päivänä maaliskuuta 2008

 

VOITTO HUOTARI

RISTO T. NIEMINEN                                                   OURI MATTILA

HELLI KARVINEN                                                       SIRKKA PYLKKÄNEN

JUHA PALM                                                         TUULA SUHONEN