Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Nro 808/2007

1 §  Pappisasessorin vaali

Suomenniemen seurakunnan kirkkoherran, TL Matti Wirilanderin toinen toimikausi tuomiokapitulin pappisasessorina päättyy 31.5.2007. Tuomiokapituli on määrännyt lääninrovastit toimittamaan rovastikunnittain kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla pappisasessorin vaalin torstaina 15.3.2007 kello 12.00. Valittavan pappisasessorin kolmivuotinen toimikausi alkaa 1.6.2007.

Pappisasessorin vaalissa on äänioikeus hiippakunnan papeilla, ellei kirkkolain 5 luvun 5 §:stä muuta johdu, sekä lehtoreilla (KL 19:3,1).

Äänivaltainen, joka ei voi saapua vaalitoimitukseen, saa lähettää taitetun äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa, jonka päälle hän on merkinnyt nimensä ja sen, että siinä on hänen äänestyslippunsa (KVJ 3:3,2). Äänestyslippu, jossa on allekirjoitus tai muu asiaton merkintä, on mitätön (KVJ 3:4,1).

Asessorin vaalissa ovat vaalikelpoisia (KL 19:3,1 ja KJ 19:3,1):

Imatran seurakunnan kirkkoherra Olli Aalto
Kouvolan seurakunnan IV kappalainen, TT Lasse Karppela
Haukivuoren seurakunnan kirkkoherra, TL, rovasti Martti Kola
Kouvolan seurakunnan I kappalainen Juha Palm (virkavapaalla 22.9.2007 saakka) Savonlinna-Säämingin seurakunnan III kappalainen Sirkka Pylkkänen 
Lappeenrannan seurakunnan IV kappalainen, TT Eeva Sisko Vaalgamaa 
Lappeen seurakunnan kappalainen, TT, FM, rovasti Antti Vanhanen (virkavapaalla 31.8.2008 saakka) ja 
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra, TL Kimmo Ylikangas.

Äänestysliput ja vaalipöytäkirja, johon ei saa sisällyttää muita mahdollisia kyseisen päivän kokouksen asioita, on välittömästi lähetettävä tuomiokapituliin suljetussa päällyksessä, johon on merkittävä sen sisältö ja lähettäjä (KVJ 3:4,3).

2 § Seurakunta 2015

Kirkkohallituksen asettama seurakuntarakennetyöryhmä on julkaissut väliraporttinsa “Läsnäolon yhteisö”, joka toimii työvälineenä seurakuntien tulevaisuuden suunnittelussa. Kirkkohallituksen toimittama raportti on lähetetty jokaiseen seurakuntaan. Raportti on lisäksi ladattavissa ja tulostettavissa seurakuntarakenne-verkkosivuilla osoitteessa evl.fi/keskushallinto/seurakuntarakenne. Väliraportin keskeinen tavoite on, että seurakunnat, seurakuntayhtymät ja rovastikunnat laatisivat oman visionsa Seurakunta 2015 kuluvan vuoden aikana. 

3 § Hiippakunnalliset kolehdit

Tuomiokapituli on määrännyt koottavaksi vuonna 2007 hiippakunnallisiin tarkoituksiin kolehdit seuraavasti:

25.2.2007         1. paastonajan sunnuntai. Kolehti käytetään seurakuntien toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen diakonia- ja yhteiskunnallisessa työssä.

1.7.2007           5. sunnuntai helluntaista. Kolehti käytetään seurakuntien toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen lapsi- ja nuorisotyössä.

11.11.2007       24. sunnuntai helluntaista. Kolehti käytetään seurakuntien toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen seurakuntien lähetystyössä sekä jumalanpalvelus- ja kirkkomusiikkitoiminnassa.

Hiippakunnalliset kolehdit tilitetään Kirkon keskusrahaston tilille 800018-01767931. Asiasta on kirkkohallitus tiedottanut seurakunnille.

4 § Hiippakuntavaltuuston kokouspäivät

Seurakunnille ilmoitetaan, että hiippakuntavaltuusto kokoontuu vuonna 2007 perjantaina 9.2., tiistaina 5.6. ja tiistaina 2.10. Hiippakuntavaltuustolle tarkoitetut aloitteet on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Kirkkoherroja pyydetään tiedottamaan asiasta kirkko- ja seurakuntaneuvostoille.

5 § Lääninrovastien kokous

Lääninrovastien kokous pidetään tuomiokapitulissa maanantaina 12.3.2007. Lääninrovasteja pyydetään lähettämään tuomiokapituliin ehdotuksiaan kokouksessa käsiteltäviksi aiheiksi 23.2.2007 mennessä.

6 § Kirkkoherrojen  kokous

Kirkkoherrojen kokous pidetään 5.-6.9.2007. Kokouksen ohjelma lähetetään osanottajille elokuun alussa.

7 § Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä

Luottamushenkilöiden neuvottelupäivä pidetään lauantaina 13.10.2007 Mikkelissä.  Lisätietoja päivän ohjelmasta ja ilmoittautumisesta löytyy hiippakunnan kotisivuilta lähempänä kokousajankohtaa osoitteessa www.mikkelinhiippakunta.evl.fi/toiminta/luottamushenkilökoulutus. 

8 § Säädösmuutoksia

Tuomiokapituli kehottaa kiinnittämään huomiota seuraaviin säädöksiin:

- Laki kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (587/2006), joka on tullut voimaan1.8.2006.
- Laki kirkkolain muuttamisesta (621/2006), joka on tullut voimaan 1.9.2006. Kirkkolakia on kielisäännösten osalta muutettu.

- Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta (588/2006), joka liittyy edellä mainittuun kielisäännöksiä koskevaan kirkkolain muuttamiseen. 
- Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta (589/2006), joka liittyy edellä mainittuun kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamiseen. 
- Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen 5 luvun 3 §:n muuttamisesta (590/2006), joka on tullut voimaan 1.11.2006. 
- Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta (1129/2006), joka on tullut voimaan 1.1.2007. Tilinpäätösasiakirjoihin kuuluu myös rahoituslaskelma.

- Piispainkokouksen päätös pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä teologisesta tutkinnosta, joka on tullut voimaan 1.11.2006 (Kirkon säädöskokoelma nro 105).

9 § Istuntopäivät

Tuomiokapitulin seuraavat istuntopäivät ovat 27.2., 13.3., 2.4., 27.4., 22.5., 14.6., 3.7., 7.8., 28.8., 21.9., 9.10. ja 30.10.2007

 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 30 päivänä tammikuuta 2007

 

VOITTO HUOTARI

SIMO S. SALO                                              PIRJO PIHLAJA

MATTI WIRILANDER                                            RISTO T. NIEMINEN

OURI MATTILA                                               HELLI KARVINEN