Yhteystiedot

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
Kirkkokatu 10, PL 122
50101 MIKKELI

015 321 600
fax 015 321 6016
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

AVOINNA

ma-pe 9-15

Nro 806/2005

1 § Kurinpitoasiamies 2006 - 2009

Tuomiokapituli on määrännyt kirkkolain 23 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kurinpitoasiamieheksi vuosiksi 2006 - 2009 varatuomari Ari Liikasen, puhelin (015) 1812 420.

 2 § Hiippakunnalliset kolehdit

Tuomiokapituli on määrännyt koottavaksi vuonna 2006 hiippakunnallisiin tarkoituksiin kolehdit seuraavasti:

19.2.2006       2. sunnuntai ennen paastonaikaa; lapsi- ja nuorisotyö 
23.7.2006       7. sunnuntai helluntaista; lähetystyö sekä jumalanpalvelus-                       ja kirkkomusiikkitoiminta
26.11.2006     tuomiosunnuntai; diakonia ja yhteiskunnallinen työ 

3 § Työpaikkatori

Tuomiokapituli on ottanut käyttöönsä kirkon rekrytointipalvelun, työpaikkatorin. Se  mahdollistaa työpaikkailmoitusten julkaisemisen kirkon Internet-sivuille rakennetussa ns. yritysliittymässä ja samanaikaisesti valtakunnallisessa www.oikotie.fi -palvelussa.

Rekrytointipalvelussa voi yhtä tehtävää kohden olla vain yksi työpaikkailmoitus. Tämän johdosta tuomiokapituli julistaessaan seurakuntien viroista haettavaksi kirkkoherran, kappalaisen tai kanttorin viran laatii hakuilmoituksen myös Kirkon työpaikkatorille. Ilmoitus laaditaan yhteistyössä seurakunnan kanssa tuomiokapitulin notaarin toimesta. Vastaavasti tulee menetellä, mikäli seurakunnan avoinna oleva seurakuntapastorin virka täytetään ilmoittautumismenettelyn kautta. Notaarin puhelinnumero on (015) 3216 022.

4 § Hiippakuntavaltuuston kevään kokouspäivät

Seurakunnille ilmoitetaan, että seuraavat hiippakuntavaltuuston  kokoukset pidetään  keskiviikkona 8.2.2006 ja torstaina 8.6.2006. Hiippakuntavaltuustolle tarkoitetut aloitteet on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Kirkkoherroja pyydetään tiedottamaan asiasta kirkko- ja seurakuntaneuvostoille. 

 5 § Lääninrovastit

Tuomiokapituli on antanut seuraavat valtakirjat vuosiksi 2006 - 2011: 
- Hirvensalmen seurakunnan kirkkoherran Pekka Huokunalle Mikkelin tuomiorovastikunnan lääninrovastin virkaan; 
- Suomenniemen seurakunnan kirkkoherran Matti Wirilanderille Lappeenrannan rovastikunnan lääninrovastin virkaan; 
- Parikkalan seurakunnan kirkkoherran Erkki Lemetyiselle Imatran rovastikunnan lääninrovastin virkaan; 
- Anjalankosken seurakunnan kirkkoherran Juhani Huovilalle Kouvolan rovastikunnan lääninrovastin virkaan; 
- Hamina-Vehkalahden seurakunnan kirkkoherran Jari Pennaselle Kotkan rovastikunnan lääninrovastin virkaan; ja 
- Leivonmäen seurakunnan kirkkoherran Matti Kallioiselle Heinolan rovastikunnan lääninrovastin virkaan.

Savonlinnan rovastikunnan lääninrovastin, Punkaharjun seurakunnan kirkkoherran Jorma Silanderin toimikausi päättyy 30.8.2006  ja Kiteen rovastikunnan lääninrovastin, Kesälahden seurakunnan kirkkoherran Mikko Rinkisen toimikausi päättyy 30.4.2011.

 6 § Lääninrovastien kokous

Lääninrovastien kokous pidetään tuomiokapitulissa tiistaina 7.3.2006. Lääninrovasteja pyydetään lähettämään tuomiokapituliin ehdotuksiaan kokouksessa käsiteltäviksi aiheiksi 24.2.2006 mennessä.

7 § Seurakuntarakenne tutkimus

Risto T. Niemisen, Leena Valleniuksen ja Mikko Tähkäsen tutkimus “Seurakuntarakenne  murroksessa. Yhdistyvien seurakuntien organisaation ja toimintayhteisön muutosprosessi” on ilmestynyt Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuna 92.

 8 § Säädösmuutoksia

Tuomiokapituli kehottaa kiinnittämään huomiota seuraaviin säädöksiin:
- Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta (825/2005), joka tulee voimaan 1.1.2006 sekä siihen liittyvät säädösmuutokset
- Laki kirkkolain muuttamisesta (828/2005)
- Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista (829/2005)
- Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta (830/2005)
- Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta (851/2005)

- Piispainkokouksen  päätös pastoraalitutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta (Kirkon säädöskokoelma nro 99)
- Piispainkokouksen päätös kirkkoherralta vaadittavan seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetun päätöksen muuttamisesta (Kirkon säädöskokoelma nro 100)
- Piispainkokouksen päätös diakonian viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta (Kirkon säädöskokoelma nro 101)
- Piispainkokouksen päätös kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta (Kirkon säädöskokoelma nro 102)
- Piispainkokouksen päätös lähetyssihteerin viran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta (Kirkon säädöskokoelma nro 103)

9 § Istuntopäivät

Tuomiokapitulin seuraavat istuntopäivät ovat  13.1., 31.1., 21.2., 14.3., 4.4., 25.4., 23.5., 6.6., 4.7., 2.8. ja 29.8.2006.

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulissa 
15. päivänä joulukuuta 2005

 

VOITTO HUOTARI

SIMO S. SALO                                                   PIRJO PIHLAJA

MATTI WIRILANDER                                            RISTO T. NIEMINEN

OURI MATTILA                                                  HELLI KARVINEN